การติดต่อบริจาคสนับสนุน หรือขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิ

โทร. 0-2962-6066

แฟกซ์. 0-2962-6068

Email: multi_magic@hotmail.com หรือ pongthep112000@yahoo.com

บัญชีรับบริจาค

rakyothin-acc-864-400a

ชื่อบัญชี: มูลนิธิรักษ์โยธิน

เลขที่บัญชีออมทรัพย์: 071-2-01909-4

ธนาคาร: ธนชาต สาขาเตาปูน