กิจกรรมหลักของมูลนิธิ

1. ร่วมคิดร่วมปรึกษาวางแผนงานเพื่อส่งเสริมการทำความดีทุกรูปแบบ

2. มอบรางวัลสัตตบุษย์ “ทำดีมีคนเห็น”

3. เยียมครูอาวุโสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

4. สงเคราะห์ครูผู้ได้รับอุบัติภัย

5. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา กีฬา แก่เด็กนักเรียน

6. สร้างรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์หลวงปู่ทวด เพื่อเป็นพุทธบูชา

7. กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ