ใบปวารณาบริจาค

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “โครงการเติมบุญวันเกิดกับมูลนิธิรักษ์โยธิน” เพื่อสาธารณกุศลด้านการศึกษา ศาสนา และ สังคม สมทบกองทุนมูลนิธิรักษ์โยธินn
  ธนาคารธนชาต สาขาเตาปูน ชื่อบัญชี “มูลนิธิรักษ์โยธิน” เลขที่ 071-2-01909-4
 • แนบไฟล์หลักฐานการบริจาค ขนาดไม่เกิน 1 MB

 • แฟกซ์ใบโอนเงินไปที่โทรสารหมายเลข 02-951-8719 หรือ 02-913-0528
  หรือส่งหลักฐานใบโอนเงินไปที่ Email
  rakyothin@hotmail.com, rakyothin@gmail.com, pongthep112000@yahoo.com, somkid_kru@hotmail.com
 • สนง.มูลนิธิรักษ์โยธิน
  เลขที่ 108/108 ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 20 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2962-6066

 • .................................................................................. ผู้รับบริจาค
  (ในนามมูลนิธิฯ)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  คุณพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ โทร. 081-914-7903
  คุณสมคิด เครือองอาจนุกูล โทร. 084-876-5899
  คุณพรชัย ไกรทอง โทร. 081-815-9880
  คุณเสริมศักดิ์ บุนนาค โทร. 081-243-4836
  คุณประเสริฐ คำแฝง โทร. 081-914-4807
  คุณธีรวัฒน์ ลอประเสริฐ โทร. 088-982-5197