คุณครูเฉลียว จำเริญมา

คุณครูเฉลียว จำเริญมา

หนังสือ 100 ปี ครูเฉลียว จำเริญมา
(ศิษย์เก่าทุกๆ ท่านควรมีควรอ่านครับ)

download-button-100-year-pdf

คุณครูเฉลียว จำเริญมา

คุณครูเฉลียว จำเริญมา

จัดทำขึ้นในโอกาสที่ชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ จัดงานบูชาบูรพาจารย์ ฉลองอายุ 100 ปี ของท่านพร้อมมอบโล่เขิดชูเกียรติ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ เกียกกาย ในวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2558 และทำบุญอภิวันท์ครู ที่วัดอมฤต ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2558

(มนธ.รักษ์โยธิน ขอขอบพระคุณชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะในฐานะเจ้าภาพ รวมทั้งองค์กรทุกๆส่วนที่สนับสนุนชมรมครูอาวุโสให้กิจกรรมสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้ให้มนธ.รักษ์โยธินได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและมีส่วนร่วมในครั้งนี้”)

krue-chaliew4 krue-chaliew5

 

krue-chaliew3