ภาพข่าว

กิจกรรมหลักของมูลนิธิ

กิจกรรมหลักของมูลนิธิ 1. ร่วมคิดร่วมปรึกษาวางแผนงานเพื่อส่งเสริมการทำความดีทุกรูปแบบ 2. มอบรางวัลสัตตบุษย์ “ทำดีมีคนเห็น” 3. เยียมครูอาวุโสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 4. สงเคราะห์ครูผู้ได้รับอุบัติภัย 5. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา กีฬา แก่เด็กนักเรียน 6. สร้างรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์หลวงปู่ทวด เพื่อเป็นพุทธบูชา 7. กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ